Season 2 Fixture

Discussion in 'CPL AFL Matches' started by Skippos, Jul 30, 2014.

 1. Skippos SM Morgan

  Div 1:

  Round 1
  Bye: Paul
  Bots v Brett
  Nino v Morgie
  Theo v Skip
  Diggler v Mousey

  Round 2
  Bye: Diggler
  Mousey v Theo
  Skip v Nino
  Morgie v Bots
  Brett v Paul

  Round 3
  Bye: Mousey
  Skip v Diggler
  Morgie v Theo
  Brett v Nino
  Paul v Bots

  Round 4
  Bye: Bots
  Nino v Paul
  Theo v Brett
  Diggler v Morgie
  Mousey v Skip

  Round 5
  Bye: Skip
  Morgie v Mousey
  Brett v Diggler
  Paul v Theo
  Bots v Nino

  Round 6
  Bye: Nino
  Theo v Bots
  Diggler v Paul
  Mousey v Brett
  Skip v Morgie

  Round 7
  Bye: Morgie
  Brett v Skip
  Paul v Mousey
  Bots v Diggler
  Nino v Theo

  Round 8
  Bye: Theo
  Diggler v Nino
  Mousey v Bots
  Skip v Paul
  Morgie v Brett

  Round 9
  Bye: Brett
  Paul v Morgie
  Bots v Skip
  Nino v Mousey
  Theo v Diggler


  Div 2:

  Round 1
  Bye: Jimmy
  Heef v Reframe
  BosHarps v Benny
  Masters v Jackenny
  KATA v Hen

  Round 2
  Bye: Hen
  Jackenny v KATA
  Benny v Masters
  Reframe v BosHarps
  Jimmy v Heef

  Round 3
  Bye: Heef
  BosHarps v Jimmy
  Masters v Reframe
  KATA v Benny
  Hen v Jackenny

  Round 4
  Bye: Jackenny
  Benny v Hen
  Reframe v KATA
  Jimmy v Masters
  Heef v BosHarps

  Round 5
  Bye: BosHarps
  Masters v Heef
  KATA v Jimmy
  Hen v Reframe
  Jackenny v Benny

  Round 6
  Bye: Benny
  Reframe v Jackenny
  Jimmy v Hen
  Heef v KATA
  BosHarps v Masters

  Round 7
  Bye: Masters
  KATA v BosHarps
  Hen v Heef
  Jackenny v Jimmy
  Benny v Reframe

  Round 8
  Bye: Reframe
  Jimmy v Benny
  Heef v Jackenny
  BosHarps v Hen
  Masters v KATA

  Round 9
  Bye: KATA
  Hen v Masters
  Jackenny v BosHarps
  Benny v Heef
  Reframe v Jimmy
  Cross Division Matches:
  Round 1: Paul v Jimmy
  Round 2: Diggler v Hen
  Round 3: Mousey v Heef
  Round 4: Bots v Jackenny
  Round 5: Skip v Bosh/Harps
  Round 6: Nino v Benny
  Round 7: Morgie v Masters
  Round 8: Theo v Reframe
  Round 9: Brett v KATA
   
  Last edited: Jul 30, 2014
 2. brettman135 BR Hall

  Already looking ahead to round 8 vs Morgie.
   
 3. Skippos SM Morgan

  Reserves Fixture

  Round 1

  Bye: Paul/Morgie
  Reframe/Benny v Death by Vomit
  KATA/Hen v Pen Island Pirates
  Gwilty Movers v Master Bogans
  Derek-Husslers v Flying on Peptides

  Round 2

  Bye: Flying on Peptides
  Master Bogans v Derek-Husslers
  Pen Island Pirates v Gwilty Movers
  Death by Vomit v KATA/Hen
  Paul/Morgie v Reframe/Benny

  Round 3

  Bye: Reframe/Benny
  KATA/Hen v Paul/Morgie
  Gwilty Movers v Death by Vomit
  Derek-Husslers v Pen Island Pirates
  Flying on Peptides v Master Bogans

  Round 4

  Bye: Master Bogans
  Pen Island Pirates v Flying on Peptides
  Death by Vomit v Derek-Husslers
  Paul/Morgie v Gwilty Movers
  Reframe/Benny v KATA/Hen

  Round 5

  Bye: KATA/Hen
  Gwilty Movers v Reframe/Benny
  Derek-Husslers v Paul/Morgie
  Flying on Peptides v Death by Vomit
  Master Bogans v Pen Island Pirates

  Round 6

  Bye: Pen Island Pirates
  Death by Vomit v Master Bogans
  Paul/Morgie v Flying on Peptides
  Reframe/Benny v Derek-Husslers
  KATA/Hen v Gwilty Movers

  Round 7

  Bye: Gwilty Movers
  Derek-Husslers v KATA/Hen
  Flying on Peptides v Reframe/Benny
  Master Bogans v Paul/Morgie
  Pen Island Pirates v Death by Vomit

  Round 8

  Bye: Death by Vomit
  Paul/Morgie v Pen Island Pirates
  Reframe/Benny v Master Bogans
  KATA/Hen v Flying on Peptides
  Gwilty Movers v Derek-Husslers

  Round 9

  Bye: Derek-Husslers
  Flying on Peptides v Gwilty Movers
  Master Bogans v KATA/Hen
  Pen Island Pirates v Reframe/Benny
  Death by Vomit v Paul/Morgie


  NO FINALS
   

Share This Page